En utdanning som gir mange muligheter

Det er historisk høy byggeaktivitet i Norge, og et stort behov for lærlinger og fagarbeidere. Bygg- og anleggteknikk er ett av åtte yrkesfag i den videregående utdanningen og tilbyr hele 23 ulik fag- og svennebrev. De fleste går to år på skolen først, før man har to års lønnet læretid i bedrift. Med svennebrev i hånda er mulighetene mange

Les mer
hard-hat.png

Aktuelt

Oda jenter og teknologi.jpg

Stort behov for teknologiutdannede

07.11.2017

En fersk undersøkelse viser at det er et stort behov for informasjon om teknologiutdanninger. Dette tar NHO tak i og arranger turneen Jenter og Teknologi i hele landet, med oppstart i går i Oslo.

sommer 2017 studentboliger.jpg

Flere jobber i bygg og anlegg

01.11.2017

Statistisk Sentralbyrå (SSB) har lagt ut nye tall om byggenæringen. Tallene viser at for bygge- og anleggsvirksomheten i Norge, har sysselsettingen steget med 2,2 prosent fra 2015 til 2016.

byggerisedeg_smaahusbygging.jpg

Fremtidens byggere på Bygg Reis Deg 2017

20.10.2017

Vi bygger Norge hadde et ungdomsarrangement under årets Bygg Reis Deg hvor ca. 50 elever fra Hellerud videregående skole deltok.

FAKTA OM BYGG- OG ANLEGGSNÆRINGEN

Dette er bygge- og anleggsnæring

Bygg- og anleggsnæringen er Norges største distrikstnæring og den nest største fastlandsnæringen i Norge.  Tilsammen utgjør dette i underkant av 55 000 bedrifter og ca 230 000 ansatte. Les mer 

kart.png

Byggenæringen trenger deg!

Velger du en utdanning innen bygge- og anleggsnæringen, har du gode muligheter for å få en spennende jobb når du er ferdig. Dette gjelder enten du tar fag-/svennebrev eller du tar videreutdanning ved en teknisk fagskole, en høgskole eller et universitet.  Bygge- og anleggsnæringen er et godt framtidsvalg.