En utdanning som gir mange muligheter

Det er historisk høy byggeaktivitet i Norge, og et stort behov for lærlinger og fagarbeidere. Bygg- og anleggteknikk er ett av åtte yrkesfag i den videregående utdanningen og tilbyr hele 23 ulik fag- og svennebrev. De fleste går to år på skolen først, før man har to års lønnet læretid i bedrift. Med svennebrev i hånda er mulighetene mange

Les mer
hard-hat.png

Aktuelt

yrkes_nm.jpg

Dine rettigheter som lærling

23.05.2017

Som lærling er du i opplæring og du er en arbeidstaker i bedrift. Det betyr at du har to sett med rettigheter.

Mesterbrev.png

Lyst til å starte egen bedrift?

19.05.2017

Har du fag- eller svennebrev og praksis, kan du videreutdanne deg til mester i faget ditt.

wordle hvorfor velge bygg og anlegg.png

Hvorfor velge bygg og anlegg?

12.05.2017

Lærlinger innen bygg og anlegg svarte på spørsmålet hvorfor de valgte bygg og anlegg. Her ser du svarene.

FAKTA OM BYGG- OG ANLEGGSNÆRINGEN

Dette er bygge- og anleggsnæring

Bygg- og anleggsnæringen er Norges største distrikstnæring og den nest største fastlandsnæringen i Norge.  Tilsammen utgjør dette i underkant av 55 000 bedrifter og ca 230 000 ansatte. Les mer 

kart.png

Byggenæringen trenger deg!

Velger du en utdanning innen bygge- og anleggsnæringen, har du gode muligheter for å få en spennende jobb når du er ferdig. Dette gjelder enten du tar fag-/svennebrev eller du tar videreutdanning ved en teknisk fagskole, en høgskole eller et universitet.  Bygge- og anleggsnæringen er et godt framtidsvalg.