En utdanning som gir mange muligheter

Det er historisk høy byggeaktivitet i Norge, og et stort behov for lærlinger og fagarbeidere. Bygg- og anleggteknikk er ett av åtte yrkesfag i den videregående utdanningen og tilbyr hele 23 ulik fag- og svennebrev. De fleste går to år på skolen først, før man har to års lønnet læretid i bedrift. Med svennebrev i hånda er mulighetene mange

Les mer
hard-hat.png

Aktuelt

Asfalt_maskin_mesta.png

Søkertallene til Bygg- og anleggsteknikk fortsetter å øke

21.03.2017

Det er gledelig å se at søkingen til bygg- og anleggsteknikk øker for tredje året på rad. Søkingen til våre fag har økt med 4 prosent siden i fjor. Økingen skjer til tross for en nedgang på 3 prosent i årets elevkull.

Eidsvoll vgs 2015 3 gutter 2.jpg

Det kan bli enklere å hoppe til yrkesfag

28.02.2017

Regjeringen vil gjøre det enklere å hoppe fra Studiespesiallisering til yrkesfag.

viskalbyggelandet.png

Vi skal bygge landet!

17.02.2017

Krister, Nikolai, Emil, Josefine, Lena, Lasse, Hary, Janjira, Sondre, Kasper og Mathias er ungdom som jobber som lærlinger i bygg- og anleggsnæringen i dag. De synes at byggenæringen er et bra sted å være. Det gjør jeg og!

FAKTA OM BYGG- OG ANLEGGSNÆRINGEN

Dette er bygge- og anleggsnæring

Bygg- og anleggsnæringen er Norges største distrikstnæring og den nest største fastlandsnæringen i Norge.  Tilsammen utgjør dette i underkant av 55 000 bedrifter og ca 230 000 ansatte. Les mer 

kart.png

Byggenæringen trenger deg!

Velger du en utdanning innen bygge- og anleggsnæringen, har du gode muligheter for å få en spennende jobb når du er ferdig. Dette gjelder enten du tar fag-/svennebrev eller du tar videreutdanning ved en teknisk fagskole, en høgskole eller et universitet.  Bygge- og anleggsnæringen er et godt framtidsvalg.