Alle fagene

Her er en oversikt over alle de ulike yrkene innen bygg- og anleggsteknikk.

verktøy.JPG

Mange spennende yrker

Hva passer deg best?

Som anleggsgartner setter du farge på folks hverdag, du bygger uterom for opplevelser og utfoldelse. 

Som anleggsmaskinfører kjører du større maskiner, som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, gravelaster, veghøvel og doser. 

Som asfaltør jobber du med å lage, legge og vedlikeholde asfalt.  Asfaltøren vil også ha arbeidsoppgaver innenfor laboratorie- og kontrollarbeid, og arbeidsplanlegging og varsling. 

Som banemontør vedlikeholder og bygger du nye jernbanespor, sporkomponenter og alle tilhørende anlegg i forbindelse med jernbanedrift. 

Som betongarbeider bygger du forskaling, armerer og støper. Faget omfatter også støping av elementer. Betongarbeideren må ha kunnskap om betongens egenskaper.

Som blikkenslager monterer og reparerer du tak, fasade og ventilasjon. 

Som byggdrifter vil du jobbe med å drifte og vedlikeholder lokaler, inventar og utstyr i et bygg. Byggdrifterfaget bygger på og videreutvikler vaktmesterfaget.

Som faglært CNC Operatør vil du bruke digitale verktøy til å tegne og styre styre mekaniske maskiner og lage komplekse deler i tre, metall eller andre materialer.

Som fagoperatør i trelastfaget jobber du med produksjon av trelast.

Som feier rengjør du piper, røykkanaler, ildsteder og sentralfyringsanlegg for å forebygge brann- og avgassutslipp.

Fjellarbeidsfaget er sammensatt og omfatter alt fra bergverksdrift, eller boring, sprenging og annet arbeid i berggrunnen i forbindelse med veier, tunneler og bygningsmessige formål (tunnel- og fjellarbeid).

Som glassfagarbeider kan du jobbe som for eksempel glassmester, rammemaker, bilglassmontør eller med å bygge fasader.

Som faglært isolatør isolerer du rør, kanaler og utstyr. Viktige arbeidsoppgaver er miljøforbedring og energiutnyttelse.

Som kulde- og varmepumpemontør vil du jobbe med å montere og vedlikeholde kjøleanlegg og varmegjenvinningsanlegg.

Som industrimaler vil du jobbe med korrosjonshindring og overflatebehandling av stål og metall med både manuelle og mekaniske metoder.

Som limtrearbeider vil du lage produkter av limtre som inngår i de flere typer bygg, master og innredninger.

Som maler setter du farge på folks hverdag. Viktige arbeidsoppgaver i malerfaget er fargelegging, vedlikehold og beskyttelse av innvendige og utvendige overflater i bygg og konstruksjoner. Dekorering og restaurering er også viktige oppgaver.

Som murer arbeider du med teglmuring, blokkmuring, pussing, natursteinsarbeider og flislegging i bad og andre rom. Du arbeider også med rehabilitering og vedlikehold av eksisterende bygninger. Byggeskikker og sikring av estetiske og kulturelle verdier står sentralt i murerfaget.

Som renholdsoperatør jobber du med å planlegge og utøve profesjonelt renhold og vedlikehold av overflater i det offentlige og det private.

Som rørleggere installerer, tilpasser og reparerer du sanitær- og varmeanlegg og andre røranlegg.

Som faglært steinfagarbeider jobber du med utvinning av naturstein og bearbeiding av stein.

Som faglærtstillasbygger bygger du stillaser og plattformer på byggeplassen, så alle byggearbeidere kan jobbe og bevege seg trygt.

Taket er byggets femte fasade, og kanskje den viktigste. Lekkasjer kan få fatale følger for bygget. En taktekker har dermed en viktig oppgave med å sikre verdier i samfunnet.

Som tømrer bygger du trehus og andre trekonstruksjoner, og jobber med rehabilitering og innredning.  

Som trevaresnekker lager du ulike produkter basert på materialet tre. Det er vinduer, dører, trapper og innredninger til alle typer bygninger. Dette er blant annet innredninger til kjøkken og bad, hoteller og restauranter.

Som vei- og anleggsarbeider jobber du i hele eller deler av en anleggsprosess. Faget omfatter arbeider innen bygging, drift og vedlikehold av veier og vann og avløp.

Dette er fag som følger 1 + 3 modellen, det vil si ett år med opplæring i skole og tre år med opplæring i bedrift. Særløpsfag innen bygg- og anleggsteknikk er byggdrifterfaget, feierfaget, glassfaget, isolatørfaget og steinfaget. Tar du et av disse fagene kan du bli feier, isolatør, glassfagarbeider, byggdrifter eller steinfagarbeider.

KONTAKT
caroline_nilsen_bredde.JPG

Caroline Nilsen

Rådgiver - kompetanse, utdanning og rekruttering

  Telefon:  
  Mobil: 91555414
  E-post: