Utdanningsløp i videregående skole

Det er mange muligheter for utdanning innenfor yrkesfag i bygg- og anleggsbransjen. Hvordan ønsker du å bruke din tid?

Yrkesfag

Videregående skole

Alle elever har rett til videregående opplæring etter å ha fullført grunnskolen (barne- og ungdomsskole). På videregående skole kan ungdom få enten studiekompetanse eller yrkeskompetanse. Studiekompetanse forbereder elevene til å studere videre på universitet eller høgskole.

Yrkeskompetanse fører til ett bestemt yrke. Dette er utdanning som skjer både i skole og bedrift, og elevene kan starte i arbeidslivet rett etter fullført utdanning. Yrkeskompetanse kan også på visse vilkår forberede for studier på høyskole eller universitet.

 

Er du en aktiv ungdom?
Er du praktisk anlagt, liker å arbeide med hender og hode, og ønsker å komme raskt ut i jobb, er yrkesfag noe for deg. Du vil få muligheten til å øve deg på å utføre et yrke, både på skolen og i en bedrift som lærling.

 

Fag- og svennebrev
Fagene innen bygg- og anleggsteknikk fører fram til fag-/svennebrev etter bestått fag/svenneprøve. Benevnelsen fag-/svennebrev har samme betydning og kompetanse. Håndverksfagene har historisk brukt 'svennebrev', mens nyere fag bruker 'fagbrev'.

Opplæringen skjer både i skole og bedrift over fire år eller mer.

De to første årene i bygg- og anleggsfagene foregår normalt på skolen, det vil si i Vg1 og Vg2. Deretter følger normalt to års læretid i bedrift. Etter disse fire årene, kan du få fag-/svennebrev etter bestått prøve. Noen steder gjennomføres utdanningen som en veksling mellom skole og bedrift, i alle fire år.

Det finnes også egne opplæringsløp hvor all opplæring foregår i bedrift (0+4) eller ett år i skole og tre år i bedrift (1+3). Yrkesteorien foregår på skolen. Teoridelen vil etter fire år tilsvare teorien i Vg1 og Vg2. Teoridelen må være bestått før en kan ta fag- eller svenneprøve. Snakk med rådgiveren på ditt aktuelle lærested om disse ordningene.

 

Særløpsfag
Noen fag foregår kun med ett-årig skole og tre-årig lære i bedrift. Særløpsfag innen bygg- og anleggsteknikk er byggdrifterfaget, feierfaget, glassfaget, isolatørfaget og steinfaget. Tar du et av disse fagene kan du bli feier, isolatør, glassfagarbeider, byggdrifter eller steinfagarbeider.

Ordbok:

Yrkeskompetanse: Fullført og bestått Vg1, Vg2 og Vg3 fra bestemte utdanningsprogram i videregående skole som gir yrkeskompetanse.

Generell studiekompetanse: Fullført og bestått Vg1, Vg2 og Vg3 fra bestemte utdanningsprogram i videregående skole gir studiekompetanse.

Fagbrev/svennebrev: Bevis på fullført og bestått fag-/svenneprøve i yrkesfag (får også vitnemål).

Vitnemål: Dokumentasjon på fullført og bestått utdanning.

Bachelorgrad: Treårig utdanning på universitet eller høgskole.

Mastergrad: Femårig utdanning eller to år etter fullført bachelorgrad. En oppnådd grad etter fullført utdanning på universitet eller høgskole.