Mange muligheter

Det er et stor behov for flere boliger, barnehager, skoler og veier på grunn av befolkningsveksten. Ønsker du å være med på bygge fremtidens Norge?

IMG_4978.JPG

Befolkningsvekst i Norge

Har du et byggeprosjekt i nærheten av der du bor? Det er ganske sannsynlig. Det er nemlig mye byggeaktivitet rundt om i hele landet. Det skyldes at vi stadig blir flere mennesker og da trenger vi flere boliger, skoler, barnehager og bedre veier og kollektiv transport.

Hvorfor velge bygge- og anleggsnæringen?

Å jobbe i byggenæringen innebærer alt fra å bygge nye boliger og næringsbygg, vedlikeholde og energieffektivisere den eksisterende boliger og bygg, ivareta bygningsarven ved istandsetting og restaurering av eldre og verneverdig bygningsmasse, og tilslutt, men ikke minst, være med å bygge ut infrastrukturen både over og under bakken, som jernbane, veier, broer, tunneler, vann og avløp etc.

Næringen trenger kvalifisert arbeidskraft innen mange forskjellige områder. Ifølge forskning vil næringen vokse med mellom 2,5 og 4 prosent pr. år frem til 2020. Gitt en slik utvikling vil det bli behov for ca. 260 000 mennesker i utførende del av byggenæringen i 2020. Det vil si i gjennomsnitt ca. 10 000 nye medarbeider hvert år.

BNL anslår behovet til å fordele seg på ca. 8 500 fagarbeidere og håndverkere og ca. 1 500 ingeniører, sivilingeniører og fagskoleingeniører.

Som lærling i byggenæringen får du gleden av å lære ett fag, og kvalifisere deg for et yrke med stor etterspørsel. Etter fagbrevet kan du jobbe videre som utøvende fagarbeider/ håndverker eller videreutdanne deg til blant annet ingeniør, fagskoleingeniør eller ønsker du kanskje å starte din egen bedrift som mester? Mulighetene er mange. Grip dem!


KONTAKT
caroline_nilsen_bredde.JPG

Caroline Nilsen

Rådgiver - kompetanse, utdanning og rekruttering

  Telefon:  
  Mobil: 91555414
  E-post: