Noe for deg?

Flere av yrkene som omtales på vibyggernorge.no har lange tradisjoner og du finner stor yrkesstolthet blant utøverne. Uansett hvilket av yrkene du velger, vil arbeidet gi deg rike muligheter til å være kreativ, skape noe og gi deg interessante oppgaver. 

smarte_valg_tre_ungdom.JPG

Din fremtid står foran deg!

Bygg- og anleggsteknikk gir deg mange muligheter og spennende yrker. Med en fagutdanning har du også alle muligheter til videre utdanning, dersom du ønsker det.

 

Generelt om fagene

Arbeidet utføres både ute og inne, på store og små byggeplasser og i private hjem. Du skaper noe nytt og du reparerer og vedlikeholder. Samarbeid med andre yrkesgrupper er svært viktig for å få et godt resultat og for å lykkes. Oppgavene i byggenæringen er så forskjellig at de blir aldri kjedelig og ensrettet. 

Byggeskikker og sikring av estetiske og kulturelle verdier står sentralt i arbeidet ditt, dersom du velger bygg- og anleggsteknikk. Du vil arbeide med ulike verktøy og maskiner, tegninger og beskrivelser, og gjeldende regelverk. Dokumentasjon, planlegging, gjennomføring og vurdering av arbeid, er en viktig del av arbeidsdagen din. Kildesortering, avfallshåndtering, og helse, miljø, og sikkerhet, arbeider du også med i byggenæringen.

Personlige egenskaper

Er du en aktiv person og liker å arbeide ute, nøyaktig og praktisk anlagt,

Har du evnen til å utføre arbeidet i henhold til beskrivelser og tegninger, og de lover og forskrifter som gjelder? 

Kjenner du deg igjen i beskrivelsen over, vil bygg- og anleggsteknikk gi deg spennende muligheter og flotte yrker.Grunnleggende ferdigheter


Digitale verktøy
I arbeidshverdagen din bruker du digitale verktøy i forbindelse med planlegging, dokumentasjon, produksjon, kvalitetssikring og kommunikasjon.

Kommunikasjon
Ute i arbeid er språk og kjennskap til andre tradisjoner og kulturer viktig. Du kommuniserer med kunder, kollegaer og ulike samarbeidspartnere. Dere kommer til å diskutere og vurdere faglige løsninger og arbeidsprosesser. Det å kunne uttrykke seg godt muntlig og skriftlig, er derfor viktig.

Er du interessert i å arbeide i et internasjonalt miljø lokalt, og nysgjerrig på andre kulturer og tradisjoner, kan Bygg- og anleggsteknikk være godt valg for deg. Her møter du mennesker fra hele landet og mennesker med internasjonal bakgrunn.

Praktisk matematikk
I arbeidet bruker du matematikk til å regne ut vekt, areal, volum, mengder, tidsbruk og kostnader. Bruk av målestokk og utregning av vinkler, høyder og fall, utfører du også.

Forståelse
I arbeidet holder du deg oppdatert på regelverk og standarder. Du forstår innholdet i og bruker spesifikasjoner, tegninger, produktomtaler og arbeidsforklaringer i ditt arbeid.


KONTAKT
CarolineNilsen.png

Caroline Khoury Nilsen

Politisk rådgiver

  Telefon:   23 08 75 14
  Mobil: 915 55 414
  E-post: