Dette er bygge- og anleggsnæringen

Byggenæringen er Norges største distriktsnæring og nest største fastlandsnæring. I hele Norge gir næringen mange arbeidsplasser og verdiskaping. Lurer du på noe om byggenæringen? Her har vi samlet relevante fakta og tall om byggenæringen.

piler.jpg

Nøkkeltall for byggenæringen i Norge:

 • 55 121 bedrifter
 • 228 721 ansatte 
 • Omsetning: 455 milliarder (Strukturstatistikk fra SSB for siste år: 2014)

Hvor stor? Hvor mange? Hvor mye?

Byggenæringen har bedrifter i hele landet og det betyr også at det finnes arbeidsplasser der du bor om du ønsker en fremtid i byggenæringen. Norges befolkning øker hvert år og derfor gir byggenæringen mange jobbmuligheter også fremover. Det skal bygges mange nye veier, broer, tunneller, skoler og barnehager. Ønsker du å være med å bygge Norge? 

I dag er det nesten 55 000 bedrifter innen bygg- og anleggsvirksomhet og tilsammen har disse bedriftene nesten 220 000 ansatte. Dette gjør byggenæringen til den nest største næringen i Norge etter olje og gass og den største distriktsnæringen.

Stor behov
Men det er plass til mange flere. I følge Fafo vil næringen ha behov for ca 10 000 nye medarbeidere i året frem til 2020. Her vil det først og fremst være et sterkt behov for fagarbeidere, deretter ingeniører, sivilingeniører og fateknikere hvert år!


Visste du at...

Visste du at hver ansatt i byggenæringen omsetter for 1 985 379 kroner? 

Visste du at:

 • Byggenæringen omsatte for 455 milliarder i 2014
 • Det er over 229 000 ansatte i byggenæringen
 • Hver ansatt i byggenæringen omsetter for 1 985 379 kroner
 • I ingen flere næringer startes det så mange bedrifter som i Byggenæringen
 • 91 prosent av bedriften i bygg og anlegg har under 10 ansatte
 • 1 prosent av bedriftene har over 50 ansatte
 • Det er ca, 2 466 000 boliger i Norge
 • 52,3 prosent av boligene er eneboliger
 • 78 prosent av husholdningene eier sin egen bolig, og det er mye mer enn i Sverige og Danmark
 • De siste årene har boligene våre blitt mindre, og hyttene våre blitt større.
 • En gjennomsnittlig hytte er nå 3 ganger større enn hva den var på midten av 80-tallet

Dersom du velger bygg- og anleggsteknikk, får du mulighet til å jobbe i Norges største distriktsnæring og Norges nest største fastlandsnæring. Byggenæringen en viktig brikke for å løse den historiske høye befolkningsveksten. Det er behov for flere boliger, barnehager, skoler og ny infrastruktur. Dette forutsetter god planlegging på alle nivåer, og dialog mellom myndigheter og næringen. Grip muligheten nå og bli med på å bygge Norge!


KONTAKT
JomarTalsnesHeggdal.png

Jomar Talsnes Heggdal

Næringspolitisk rådgiver i BNL

  Telefon:   23 08 75 16
  Mobil: 901 73 541
  E-post: