Anleggsgartner og idrettsanleggsfag

Som anleggsgartner setter du farge på folks hverdag, du bygger uterom for opplevelser og utfoldelse. 

anleggsgartner_plen.png

Bli anleggsgartner!

Faget passer for deg som liker en variert arbeidsdag med spennende utfordringer. Den ene dagen kjører du store maskiner, bygger store og varige anlegg i stein, den neste planter du planter.

Dette gjør en anleggsgartner

Som anleggsgartner bidrar du til å forbedre miljøet. Grønne lunger har stor effekt på menneskets helse og energinivå. 

Anleggsgartneren og driftsoperatøren arbeider også med anlegg for lek, aktivitet og idrett. Som anleggsgartner har du kunnskap som samfunnet trenger til klimatilpassing. Grønne vegger påvirker miljøet i positiv retning. Det samme gjelder grønne tak, regnbed og permeable overflater, som er tiltak som virker mot flom.

Som anleggsgartner arbeider du med terrengutforming og grunnarbeider der valg, bearbeiding og bruk av materialer. Det legges stor vekt på funksjonalitet, økonomi, kvalitet og miljø. Vegetasjon og vegetasjonsbruk er sentralt i faget. Faget omfatter videre manuelt og maskinelt arbeid og bruk av teknisk utstyr.

Faget omfatter også drift og vedlikehold av ulike anlegg. Videre omfatter det ressursbruk, estetikk, økonomi, miljø, og bruk av regelverk og standarder.
Mesteparten av tiden er du ute i frisk luft. Kreativiteten din utfordres hele tiden, og du jobber mye selvstendig.

Utdanningsløp
Anleggsgartnerfaget og idrettsanleggsfaget er to forskjellige lærefag:


Bilde av utdanningsløp for anleggsgartner og idrettsanleggsfag


Sentrale oppgaver:

  • Utføre grunnarbeid og anleggsarbeid med faste og løse dekker
  • Beskrive, vurdere og utføre arbeid med plantematerialer og vekstmedier med utgangspunkt i vekstkravene hos ulike slekter, arter og sorter og egenskapene deres
  • Velge, bearbeide og bruke naturstein, betong og andre materialer i utforming av anlegg
  • Drifte og vedlikeholde flere typer grønne og grå anlegg i henhold til gjeldende regelverk og standarder ut fra hensyn til økonomi, estetikk, ressursbruk og miljø
  • Vedlikeholde vegetasjon ut fra vegetasjonens egenskaper og miljøkrav


KONTAKT
merete_bellingmo.png

Merete Bellingmo

Daglig leder NAML (norske anleggsgartnere - miljø og landskapsentreprenører)

  Telefon:   23 08 75 85
  Mobil: 934 40 970
  E-post: