Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du større maskiner, som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, gravelaster, veghøvel og doser. 

Asfalt_maskin_mesta.png

Bli anleggsmaskinfører!

Er du interessert i anleggsmaskiner og liker å jobbe utendørs, kan anleggsmaskinfører være noe for deg.

Dette gjør en anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du ulike typer maskiner. Vedlikehold av maskinene er viktig del av faget.

Arbeidet omfatter også nivellering (måling av lengder/høyder), stikning (plassering av konstruksjoner), og bruk av løfteutstyr, komprimeringsutstyr og boreutstyr.

Anleggsmaskiner kan skade natur og miljø. Det er derfor viktig at føreren vet hvordan maskinene kjøres for på best mulig måte å unngå skade på omgivelsene. Dette krever god planlegging, konsentrasjon og kunnskap om underlaget det skal kjøres på eller graves i.

Utdanningsløp anleggmaskinfører

Anleggmaskinførerløp


Sentrale arbeidsområder er:

  • Kjøring av minst tre maskintyper som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper eller doser
  • Bruk av spesialutstyr og sikkerhetsutstyr
  • Arbeidsplanlegging og arbeidsvarsling 
  • Nivellering og enklere stikking
  • Vann- og avløpsanlegg
  • Grunnarbeid og vegbygging


KONTAKT
thomas_norland.png

Thomas Norland

Avdelingsleder kompetanseavdelingen EBA

  Telefon:   23 08 75 25
  Mobil: 924 23 550
  E-post: