Asfaltør

Som asfaltør jobber du med å lage, legge og vedlikeholde asfalt.  Asfaltøren vil også ha arbeidsoppgaver innenfor laboratorie- og kontrollarbeid, og arbeidsplanlegging og varsling. 

Asfaltør_veidekke.png

Bli asfaltør!

Jobber du som asfaltør asfalterer du veier og uteområder med asfalt- og anleggsmaskiner.

Dette gjør en asfaltør

Asfaltøren produserer ulike typer asfalt, som brukes til å asfaltere veier, uteområder, flyplasser, skolegårder industriområder med videre.

Faget omfatter også lagring, opplasting og transport av råvarer og asfaltprodukt. Riktig bruk og vedlikehold av produksjonsutstyr og maskiner er viktig i faget, samt løpende kvalitetskontroll og dokumentasjon.


Utdanningsløp asfaltør

Utdanningsløp asfaltør

 


Sentrale arbeidsoppgaver

  • Produksjon og utlegging av asfalt
  • Bruke asfalt- og anleggsmaskiner
  • Stikking og oppmåling
  • Arbeidsplanlegging, arbeidsvarsling og kvalitetssikring
  • Laboratorie- og kontrollarbeid


KONTAKT
thomas_norland.png

Thomas Norland

Avdelingsleder kompetanseavdelingen EBA

  Telefon:   23 08 75 25
  Mobil: 924 23 550
  E-post: