Banemontør

Som banemontør vedlikeholder og bygger du nye jernbanespor, sporkomponenter og alle tilhørende anlegg i forbindelse med jernbanedrift. 

Banemontor.png

Bli banemontør!

En banemontør jobber med å tilrettelegge for, bygge og vedlikeholde jernbanespor.

Dette gjør en banemontør

Banemontøren jobber med legging av jernbanespor og sporvekslere, planoverganger, dreneringsanlegg og plattformer. 

Faget omfatter også kontroll av sporanlegg. 

Banemontørens arbeidsoppgaver krever stor grad av ansvarsbevissthet og faglig innsikt.

Utdanningsløp banemontør

Utdanningsløp banemontør


Sentrale oppgaver:

  • nybygging, vedlikehold, kontroll av systemer og feilretting
  • enkelt oppmålingsarbeid
  • ettersyn og kontroll av dreneringssystemer og bruer
  • planlegging og kvalitetssikring


KONTAKT
thomas_norland.png

Thomas Norland

Avdelingsleder kompetanseavdelingen EBA

  Telefon:   23 08 75 25
  Mobil: 924 23 550
  E-post: