Betongfagarbeider

Som betongarbeider bygger du forskaling, armerer og støper. Faget omfatter også støping av elementer. Betongarbeideren må ha kunnskap om betongens egenskaper.

betongfag.jpg

Bli betongfagarbeider!

Vil du forme bygg og lage konstruksjoner? Da kan betongfagarbeider være noe for deg.

Dette gjør en betongfagarbeider

Som betongarbeider må du ha kunnskap om de forskjellige forskalingsmetoder og systemer, prinsipper for kapping og bøying av armeringsjern, og støping med riktig betong.

Betongarbeideren arbeider med betongkonstruksjoner i høyhus, broer, damanlegg og i elementproduksjon.

Som betongfagarbeider må du kunne bruke avansert utstyr, men jobben innebærer også manuelt arbeid. 

 

Utdanningsløp betongfagarbeider

Utdanningsløp betong


Sentrale oppgaver

• Støpe ulike konstruksjonsdeler
• Utføre nødvendige herdetiltak før og etter støping
• Forskale ulike konstruksjoner og bygningsdeler
• Montere innstøpingsgods og isolasjonsprodukter 
• Demontere forskaling rasjonelt og med tanke på gjenbruk
• Armere ulike typer konstruksjoner og bygningsdeler
• Klargjøre betongelementer for transport, lagring, sikker anhuking og understøttelse


Ordbok

Forskaling: En midlertidig konstruksjon som former den ferske betongen og holder den på plass til den har hardnet

Armering: En viktig bestanddel i betongkonstruksjoner. Den ligger innstøpt i betong, og virker sammen med betongen for å bære de lastene som konstruksjonen blir påført.

Støping: En prosess hvor et materiale helles i en form mens det er i flytende tilstand. Sandstøping, kokillestøping og kontinuerlig støping, er noen noen støpeprosesser.

 


KONTAKT
thomas_norland.png

Thomas Norland

Avdelingsleder kompetanseavdelingen EBA

  Telefon:   23 08 75 25
  Mobil: 924 23 550
  E-post: