Byggdrifter

Som faglært byggdrifter vil du jobbe med å drifte og vedlikeholder lokaler, inventar og utstyr i et bygg. Byggdrifterfaget bygger på og videreutvikler vaktmesterfaget.

byggdrifter.png

Bli byggdrifter!

Som byggdrifter vil du jobbe i for eksempel kontor- og industribygg,  boligbygg, sykehus, sykehjem, skole eller barnehage. Jobben som vaktmester/byggdrifter er i sterk endring. I forhold til tidligere innebærer vaktmesterjobben i dag vesentlig innslag av elektronikk og kontrollfunksjoner. Dasgens byggdrifter har oppgaver som blant annet krever gode digitale ferdigheter. 

Foto: Henriksen Snekkeri

Dette gjør en byggdrifter

Som byggdrifter må du være praktisk anlagt. En faglært byggdrifter skal være en ressurs for eiere og brukere av bygninger og skal kunne rekvirere ekstern kompetanse ved behov. Kunnskap om god service og kommunikasjon er vesentlige egenskaper.

Utdanningsløp byggdrifter


Sentrale oppgaver

  • daglig ettersyn av bygg og uteanlegg
  • enkle reparasjoner og vedlikehold
  • drifte lys-, ventilasjons-, varme- og kjøleanlegg og vann- og avløpsinstallasjoner 
  • betjene avfallssystemer, alarmsystemer og anlegg for brannvarsling og nødstrømsforsyning
  • bruke programmer for forvaltning, drift og vedlikehold og sentral driftskontroll (FDV- og SD-programmer)
  • gi primærhjelp ved heisstans
  • drifte basseng- og fonteneanlegg og foreta legionellakontroll 
  • gi råd om valg av tekniske installasjoner og anlegg


KONTAKT
thomas_norland.png

Thomas Norland

Avdelingsleder kompetanseavdelingen EBA

  Telefon:   23 08 75 25
  Mobil: 924 23 550
  E-post: