Fagoperatør i trelastfaget

Som fagoperatør i trelastfaget jobber du med produksjon av trelast.

trelast.png

Bli fagoperatør i trelastfaget!

Liker du å skape ting av tre og bruke ny teknologi og maskiner?

Dette gjør en fagoperatør i trelastfaget

Som fagoperatør i trelastfaget produserer du alle typer trelast. I produksjonen av trelast vil du bruke datateknologi og maskiner. Du vil lage trelastprodukter av tømmer som høvles, sages, profileres og overflatebehandles.

Som fagoperatør i trelastfaget arbeider du også med tørking av trelast og bruk av avfallsprodukter til energiproduksjon. Denne produksjonen foregår som oftest på sagbruk og høvlerier. Som fagoperatør har du et ansvar i å ivareta samfunnets krav til bruk av skogen som fornybar ressurs og bidra til en bærekraftig utvikling for trelastbransjen. 

Utdanningsløp trelastfaget
Utdanningsløp fagoperatør trelastfaget

Foto: Henriksen Snekkeri


Sentrale arbeidsområder:

  • Produsere ulike typer trelastprodukter, som planker, utvendig/innvendig kledning og panel, lister, og andre treprodukter
  • Organisere og kvalitetssikre tørkeprosessen fram til ferdig produkt
  • Bruke digitalt verktøy til programmering av prosesser og utarbeidelse av rapporter
  • Lagre råvarer og ferdige produkter
  • Lagre, behandle, emballere og ekspedere ulike typer produkter


KONTAKT
tinasletbakakero.jpg

Tina Sletbak-Akerø

Fagsjef/næringspolitisk rådgiver,  Treindustrien

  Telefon:   92450515
  Mobil: 92450515
  E-post: