Feier

Som feier rengjør du piper, røykkanaler, ildsteder og sentralfyringsanlegg for å forebygge brann- og avgassutslipp.

feier fokusbilde.jpg

Bli feier!

De fleste feiere er ansatt enten i kommunale etater som i brannvesenet. Noen jobber i staten, som i direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, og noen få har private stillinger. 

Dette gjør en feier

Som feier vil du jobbe med brannforebyggende arbeid, gjerne i samarbeid med brannvesenet. Kunnskap om helse, miljø og sikkerhet er spesielt viktig for ferie, som har en jobb hvor det er stor risiko involvert.

Som feier har du kjennskap til bygningskonstruksjon og bygningsmaterialer, og du kan beregne hvordan ildsted, skorstein og ventilasjon fungerer sammen. Du bør like deg i høyden, og du kan forvente en variert, aktiv og fysisk hverdag. Du bør kunne jobbe selvstendig og i team, og du må kunne planlegge og være nøyaktig Du har et omfattende regelverk å forholde deg til og du må kommunisere godt med andre mennesker. du må kunne regne og bruke digitale verktøy. 

Utdanningsløp feier


Sentrale arbeidsområder:

  • feie skorsteiner, røykkanaler og ildsteder
  • rense ventilasjonsanlegg
  • tilsyn med fyringsanlegg og oljetanke
  • forebyggende brannvern
  • begrense skader etter brann
  • påse at bygninger har gode branntekniske løsninger i samsvar med lover og regler
  • tilpasse og lage utstyr til feiing
  • informere om fyringsmetoder og hvordan redusere forurensning og sotdanning, som igjen forebygger brann
  • informere om riktig valg og bruk av slokkemidler og slokkemetoder