Fjell- og bergverksarbeider

Fjellarbeidsfaget er sammensatt og omfatter alt fra bergverksdrift, eller boring, sprenging og annet arbeid i berggrunnen i forbindelse med veier, tunneler og bygningsmessige formål (tunnel- og fjellarbeid). 

fjellogbergverksarbeider.jpg

Bli fjell og bergverksarbeider!

En fjell- og bergverksarbeider lager tunneler og arbeider i fjell.

Dette gjør en fjell- og bergverksarbeider

Arbeidet omfatter fjellboring, sprenging, mineraluttak, tildekking og sikring etter gjeldende regelverk med ulike typer utstyr.

Oppmåling og høydesetting er også en del av arbeidet. Sikker bruk av ulike typer tennemidler og sprengstoff står sentralt i faget.

Fjell- og bergverksarbeideren bygger veier, tunneler, kraftanlegg og jernbane. Reparasjoner og vedlikehold er også en del av faget.

Utdanningsløp fjell- og bergverksarbeider

Utdanningsløp fjell- og bergverksarbeider


Sentrale oppgaver

  • Bergsprengning
  • Bergverksdrift
  • Tunnelarbeid
  • Pukk- og grusproduksjon
  • Oppmåling, planlegging, fjellsikring og bruk av forskjellige anleggsmaskiner


KONTAKT
thomas_norland.png

Thomas Norland

Avdelingsleder kompetanseavdelingen EBA

  Telefon:   23 08 75 25
  Mobil: 924 23 550
  E-post: