Industrimaler

Som faglært industrimaler jobber du med forbehandling og oppbygging av korrosjonshindrende systemer på stålkonstruksjoner og metaller.

industrimaler16.png

Bli industrimaler!

Som industrimaler vil du for eksempel jobbe innen  norsk petroleumsindustri, bygg og anlegg, terminalanlegg, kraftverk, mekanisk industri eller skipsverft.

Dette gjør en industrimaler

Industrimalerfaget omfatter forbehandling og oppbygging av et korrosjonshindrende system på stålkonstruksjoner og metaller innenfor norsk petroleumsindustri, bygg og anlegg, terminalanlegg, kraftverk, mekanisk industri og skipsverft.

Foto: Henriksen Snekkeri


Utdanningsløp industrimaler


Sentrale oppgaver:

  • klimatisk kontroll
  • valg og sikring av korrekt bruk av verneutstyr
  • forbehandling av overflater med manuelle og mekaniske metoder.
  • oppbygging av malingssystem med kost, rull og høytrykkspumper
  • egenkontroll – bruk av kontroll- og måleutstyr
  • vedlikehold og ettersyn av utstyr