Kulde- og varmepumpemontør

Som kulde- og varmepumpemontør vil du jobbe med å montere og vedlikeholde kuldeanlegg og varmepumper.

kulemontør.jpg

Bli kulde- og varmepumpemontør!

Kuldeanlegg og varmepumper finnes over alt i samfunnet, i butikker, hoteller, kontorbygg, sykehus, meierier, ishaller, gasstankskip, og cruisebåter.  Kuldemontører monterer, kjører i gang, og utfører service og vedlikehold på alle typer større kulde- og varmepumpeanlegg. Arbeid på kjøleskap, frysere og varmepumper til private utføres vanligvis av andre fagarbeidere.

Dette gjør en kulde- og varmepumpemontør

Som faglært kulde- og varmepumpemontør vil du jobbe med installasjon, igangkjøring, ettersyn og vedlikehold av små varmepumper med tilhørende røropplegg og styringssystemer.

Kuldemontører har oppgaver innen mekanikk, elektroteknikk, elektronikk, automatikk, rørlegging og hardlodding og selvfølgelig kuldeteknikk. I dette yrket må du ha kunnskaper om oppbygging, virkemåte og bruk av kulde- og varmepumpeanlegg. Miljø og energibruk står sentralt i faget og bransjen er i stor teknologisk endring. Du trenger å ha interesse for teknologi og digitale verktøy. Du bør være praktisk anlagt og like å arbeide ute. Montører blir ofte sendt ut på oppdrag alene, så det er viktig at du kan jobbe selvstendig så vel som i team, og nøyaktighet er viktig. 


Utdanningsløp kulde- og varmepumpemontørSentrale oppgaver:

  • Dekke samfunnets behov for kjøling og frysing, samt oppvarming med varmepumper.
  • Montere og vedlikeholde kjøl og frys i matvareproduksjon (meieri, slakteri, bryggeri, fiske).
  • Montere og vedlikeholde kjøle- og frysedisker i butikker.
  • Montere og vedlikehold av klima- og datakjøling, samt varmepumper til kjøpesentre og kontorbygg.
  • Montere og vedlikeholde kuldeanlegg til storkjøkken i hotell, restaurant og catering.
  • Arbeid i maritim virksomhet, herunder oljeindustri, fiskeflåte, handelsflåte og cruiseskip med kjøl-, frys- og klimaanlegg.


KONTAKT
StigRath2.jpg

Stig Rath

Bransjesjef Kulde, VKE

  Telefon:   94840467
  Mobil: 94840467
  E-post: