Renholdsoperatør

Som faglært renholdsoperatør jobber du med å planlegge og utøve profesjonelt renhold og vedlikehold av overflater i det offentlige og det private.

renholdsoperatør.jpg

Bli renholdsoperatør

Renholdsoperatører finner vi i sykehus, i barnehage, i Nordsjøen, kontorbygg, fly osv. Arbeidet er variert og kan bestå av alt fra hovedrenhold til grafittifjerning.   

Dette gjør en renholdsoperatør

En faglært renholdsoperatør har god kunnskap om hygiene og inneklima, og hvordan forebygge slitasje på overflater. Faget vil gi deg kjennskap til behov for og rett bruk av kjemikalier for renhold på ulike overflater. Renholdsoperatør er et aktivt og fysisk yrke med en variert arbeidshverdag.


Utdanningsløp renholdsoperatørSentrale oppgaver:

  • rengjøring og vedlikehold av vegger, tak, inventar og gulv.
  • arbeid med inneklima og hygiene
  • planlegge og kalkulere arbeidet
  • valg og bruk av riktige kjemikalier
  • valg av hensiktsmessige metoder for vedlikehold
  • bruk av maskiner og utstyr i arbeidet
  • service, kundebehandling og kommunikasjon
  • bruke digtitale verktøy