Steinfagarbeider

Som steinfagarbeider jobber du med utvinning av naturstein og bearbeiding av stein.

steinfagarbeider.jpg

Bli steinfagarbeider!

Steinfagarbeidere jobber gjerne ute i steinbrudd, men også inne på verksted. De er ofte ansatt i små eller større private bedrifter innen steinbransjen. 

Dette gjør en steinfagarbeider

Steinfagarbeideren jobber for hånd og med maskiner for å utvinne ulike og bearbeide stein fra fjellet. De ferdige produktene kan være belegningsstein for utearealer, stein til monumenter eller ulike ting som brukes i forbindelse med bygging.

Steinbyggerfaget er et gammelt håndverksfag som har endret seg mye gjennom tiden og nå i større grad er industrialisert. Dette yrket passer deg som  er interessert i naturen og god utnytting av våre miljøressurser. Du må kunne jobbe selstendig og i team, og yrket er fysisk og variert. Du bør like å være ute, og i noen deler av jobben får du også bruk for gode kreative og estetiske evner. 

Utdanningsløp steinfagarbeider: 
Sentrale oppgaver

  • bruddvirksomhet
  • skiferindustri
  • bearbeie stein til skifterplater, blokker eller andre elemeter
  • tegning
  • montering, håndtering og transport
  • bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr