Stillasbygger

Som stillasbygger bygger du stillaser og plattformer på byggeplassen, så alle byggearbeidere kan jobbe og bevege seg trygt.

mann i stillas.jpg

Bli stillasbygger!

Stillasbyggere er gjerne ansatt i byggenæringen, i mekanisk industri,  maritim industri eller oljeindustrien. 

Dette gjør en stillasbygger

Stillasbyggeren er viktig i arbeidet med å forebygge ulykker på byggeplasser. Det er derfor viktig å hagod kunnskap om helse, miljø og sikkerhet, samt de regler og forskrifter som benyttes.

Stillasbygging er et praktisk og fysisk arbeid. Du vil jobbe både på bakken og i høyden, og jobben innebærer tunge løft. Du må kunne lese de samme arbeidstegninger og framdriftsplaner som andre fagarbeidere benytter. Du må kommunisere med både kunder, oppdragsgivere, byggherrer og brukere av stillasene.

Utdanningsløp stillasbygger: Sentrale oppgaver

  • bygge stillaser som arbeidsplattform og atkomst for andre fagarbeidere ved nybygg
  • bygge stillaser på eksisterende bygg
  • vurdere behov for, planlegge,lede og koordinere prosjekter
  • bygge stillaser for landbasert og oljerelatert offshore industri 
  • rigge, stroppe og planlegge ved kranløft
  • industriklatring ved bruk av klatreutstyr, monteringsarbeid ved bruk av «tilkomstteknikk»