Vei- og anleggsarbeider

Som vei- og anleggsarbeider jobber du i hele eller deler av en anleggsprosess. Faget omfatter arbeider innen bygging, drift og vedlikehold av veier og vann og avløp.  

vei_og_anleggsarbeider.png

Bli vei- og anleggsarbeider!

En vei og anleggsarbeider arbeider med oppmålling, grunnarbeid, transport og sprenging knyttet til bygging, drift og vedlikehold av veier og vann og avløp.

Dette gjør en vei- og anleggsarbeider

Vei- og anleggsarbeideren arbeider med oppmåling, grunnarbeid, transport og sprengning. 

Andre viktige arbeidsoppgaver er forskaling, armering og støping. Faget omfatter bruk av teknisk utstyr og avanserte maskiner, som må brukes riktig og vedlikeholdes.

Vei- og anleggsfagarbeideren utfører vei- og anleggsarbeid som kan medføre store inngrep i natur og miljø. De har derfor et spesielt ansvar for å bidra til at eventuelle skadevirkninger blir minst mulig.

Utdanningsløp vei- og anleggsfagarbeider

Utdanningsløp vei og anleggsløp


Sentrale oppgaver:

  • Bygging, drift og vedlikehold av veier
  • Legging og sikring av vann- og avløpsnett
  • Anleggs- og grunnarbeid
  • Arbeidsplanlegging og arbeidsvarsling


KONTAKT
thomas_norland.png

Thomas Norland

Avdelingsleder kompetanseavdelingen EBA

  Telefon:   23 08 75 25
  Mobil: 924 23 550
  E-post: