Kjære politikere, dette må med nå.

Publisert: 12.09.2017     Endret: 12.09.2017

Vibyggernorge oppfordrer den nye regjeringen til å styrke satsingen på yrkesfag.

ungdom i arbeid.jpg

Sats på yrkesfag!

Det er dagen etter valgnatta og Vibyggernorge gratulerer de borgerlige med valgseieren. Nå står fire nye år foran oss, og de må vi bruke effektivt og godt for å kunne fortsette å bygge landet på best mulig måte.

Byggenæringen er nøkkelen til å forbedre samfunnet for klimaendringer, øke sysselsettingen og verdiskapingen i hele landet. Vi trenger flere kloke hoder og hender som hjelper oss å bygge landet, og derfor må Regjeringen styrke satsingen på yrkesfag.

 

Her er Vibyggernorge sine 3 viktigste punkter:

-        Endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen (utdanningstilbudet) må fastsettes som vedtatt våren 2018, og igangsettes så raskt som mulig.

-        Lærlingtilskuddet må økes, arbeidsgiveravgiften må fjernes og stimuleringstilskuddet for nye lærebedrifter opprettholdes.

-        Offentlige kontrakter må sette krav til lærlinger, og offentlige rammevilkår og innkjøpsregler må prioritere lærebedriftene.