Er teknisk fagskole noe for deg?

Publisert: 10.04.2018     Endret: 10.04.2018

Fristen for å søke fagskolen går ut 15. april. Men hva er fagskoleutdanning, hvor kan du søke og hvordan går du frem?

mann i stillas.jpg

Hvorfor søke teknisk fagskole?

Både bransjeforeningene, BNL og NHO melder om økt etterspørsel fra markedet etter arbeidstakere som både har praktisk og teoretisk kompetanse. Elever som er ferdige opplever at de tar et steg videre i karrieren, enten i egen bedrift eller gjennom muligheter i ny jobb.

Velger du teknisk fagskole videreutdanner du deg og får tittelen fagskoleingeniør ved endt utdanning. Studiet gjør deg kvalifisert til stillinger som innebærer prosjektering, og arbeidsleder innen disse områdene. Studiet gir deg også i mange tilfeller også det nødvendige grunnlaget for å få mesterbrev.

Hva kan du velge og hva innebærer fagskolestudier?

Fagskoleløpet kan enten gjennomføres som heltidsstudie, eller deltidsstudie med undervisning på kveldstid og i helger. Heltidsløpet går normalt over to år, mens deltidsløpet strekker seg over fire år.

Fagskolen tilbyr ulike utdanningsløp for bygg- og anleggsbransjen:  

Anlegg

Studiet gir grunnlag for å kunne arbeide med beregning, planlegging og koordinering av produksjon, innkjøp og personalressurser i anleggsprosjekter og dekker alle typer anlegg i jord og fjell, både når det gjelder dimensjonering og drift. I utdanningen inngår også landmåling og kommunalteknikk, med anbud og kalkulasjon, med geoteknikk, fjellarbeid, anleggsdrift og prosjektstyring. 

Bygg 

Studiet gir deg oppdatert kompetanse om forvaltning, drift og vedlikehold av bygg, bygningsfysikk, bygningsproduksjon, betong-, tre- og stålkonstruksjoner. Fordypningen gir grunnlag for å beregne, planlegge og koordinere produksjon, innkjøp og personressurser i et byggeprosjekt. Utdanningen gir også lederkompetanse som kan brukes på mange nivå i bygg- og anleggsbransjen.

Bygg og treteknikk

Studiet tilbys bare ved Fagskolen Innlandet og ble etablert i 2015 for å møte byggebransjens og markedets krav om høyere kompetanse innen bygging i tre. Du lærer om forvaltning, drift og vedlikehold av bygg, bygningsfysikk, bygningsproduksjon, betong-, tre- og stålkonstruksjoner og får grunnlag for å beregne, planlegge og koordinere produksjon, innkjøp og personressurser i et byggeprosjekt. Studiet fokuserer også på modernisering av eksisterende bygningsmasse og bærekraftig, miljøvennlig og framtidsrettet bruk av tre i byggebransjen. Samtidig er effektivisering og digitalisering av bransjen viktige elementer gjennom hele studiet

Bygningsvern

Studiet skal utvikle håndverkerens kompetanse innen praktisk bygningsvern for bygninger som er bygget med materialer og teknikker som normalt ikke inngår i dagens fagopplæring. Minst 80 prosent av dagens bygningsmasse vil fortsatt stå i 2050. Markedet for renovering, ombygging og vedlikehold av eksisterende bygningsmasse er omtrent like stort som nybyggmarkedet for boliger og næringsbygg til sammen, og innenfor dette finnes om lag 65 000 bygninger som skal behandles i henhold til antikvariske krav. Riksantikvaren stiller nå krav til fagskoleutdanning eller tilsvarende kompetanse når de gir tilskudd til arbeid på fredede bygg. Håndverkeren er nøkkelpersonen når verneverdige bygninger og annen eksisterende bygningsmasse skal istandsettes. 

FDV-ingeniør

Forvaltning, drift og vedlikehold av større bygg og eiendommer krever stadig høyere kompetanse. Nett- og samlingsbasert FDV-
utdanning går over fire år. De to første årene er teknisk orienterte og gir deg tittelen FDV-tekniker. Tar du denne påbygningen, blir du fagskoleingeniør FDVU og kvalifisert til mer ledende stillinger.

Dette påbyggingsstudiet har et sterkere fokus på ledelse, administrasjon og forvaltning og kvalifiserer deg til å lede forvaltning, teknisk drift, vedlikehold og utvikling av større bygg og eiendommer.

Fuktteknikk 

Årsakene til at fuktskader har økt så dramatisk, er sammensatte. Klimaet har endret seg med mer nedbør og flom. Bygningene blir stadig tettere, ventilasjon brukes feil eller har mangler. Med stadig kortere byggetider kan det også være fare for at fukt kapsles inn før den rekker å tørke. Derfor er kompetanse om fuktteknikk viktig ikke bare etter at fuktskadene har oppstått, i forsikring, taksering og sanering. 

Studiet gir kompetanse som kan brukes innenfor byggforvaltning og tilstandsanalyse, planlegging og gjennomføring av utbedringsarbeider i skadesaneringsbransjen. Kompetansen er også nyttig for alle som arbeider med nybygg og rehabilitering

Studiet tilbys annethvert år, og neste oppstart er høsten 2018.

Klima, energi og miljø i bygg (KEM)

Her får du tverrfaglig kompetanse som gjør deg stand til å prosjektere, levere og drifte VVS-tekniske installasjoner i et bygg. Studiet gir deg også den kompetansen som kreves av ordningen for energivurdering av klimaanlegg. Studiet er utviklet i samarbeid med bransjeorganisasjoner for å være mest mulig relevant for arbeidsmarkedet.

Hvordan søke?

Når du søker på fagskoleutdanning gjennom det nasjonale opptaket, søker du elektronisk på www.vigo.no. På www.fagskoleopptak.no finner du informasjon om elektronisk søking og hvilke dokumentasjonskrav som gjelder. All nødvendig dokumentasjon må lastes opp sammen med den elektroniske søknaden.

Hvem kan søke?

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er:

  • Fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebre
  • Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i videregående kurs 1 og 2 i yrkesfaglige studieretninger.
  • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Her kan du lese mer om poengberegning og rangering.