Publisert: 20.09.2017     Endret: 20.09.2017

Tirsdag var BNL og over 80 bedrifter og organisasjoner representert ved årets karrieredag på Universitetet i Oslo.

UiOs karrieredag.jpg

Emilie Bjerke har studert internasjonal politikk og interkulturell kommunikasjon, og jobber nå i Grohe.

Karrieredagen avholdes hver høst, og er det største arbeidslivsarrangementet ved UiO.

Byggenæringen trenger deg

- Byggenæringen blir mer og mer internasjonal og utvikler seg raskt. Byggenæringen trenger derfor folk med ulik utdanningsbakgrunn for å kunne møte fremtiden på best mulig måte, sier Caroline Khoury Nilsen i Byggenæringens Landsforening.

Målet med karrieredagen er å gi universitetsstudentene en mulighet til å møte potensielle fremtidige arbeidsgivere. Råd på veien, fikk de også under NHO-fellesskapet sin bedriftspresentasjon hvor studentene møtte Emilie Bjerke som jobber i det tyske rørselskapet Grohe.

Emilie Bjerke har studert internasjonal politikk og interkulturell kommunikasjon.

- Det var en blanding av flaks og tilfeldigheter som brakte meg til VVS-bransjen, sier Emilie Bjerke. 

Hun er glad for at det skjedde, for nå jobber hun med "marketing" og prosjekter i Grohe, hvor hun trives veldig godt. Hun får bruk for språkkompetansen sin i jobben, og spesielt kunnskapen hun har fått i interkulturell kommunikasjon om hvordan mennesker i ulike kulturer snakker med hverandre og arbeider sammen.

Mange muligheter

Flere av studentene ble overrasket da de hørte at byggenæringen har behov for deres kompetanse. Byggeæringen trenger jurister, økonomer, kjemikere, fysikere, pedagoger, statsvitere og mange andre for å bygge fremtiden!