Yrkesfagenes år 2018

Publisert: 19.12.2017     Endret: 19.12.2017

Vi trenger flere som velger yrkesfag, og året 2018 er Yrkesfagenes år.

Husbygging.JPG

Småhusbygging på en ungdomsskole i Oslo.

Worldskills Norway er ansvarlig for kampanjen "Yrkesfagenes år 2018". De har fått 5 millioner kroner for å gjennomføre et oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Oppdraget går ut på å gjennomføre en informasjons- og omdømmekampanje på nett og i sosiale medier. Kampanjen skal øke innsikt om yrkesfag og arbeidsliv hos målgruppene, øke unges interesse for yrkesfaglige utdanningsvalg, og øke antall lærebedrifter og læreplasser.

Bak organisasjonen Worldskills Norway står Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Utdanningsdirektoratet, Kommunesektorens Interesseorganisasjon (KS), Landsorganisasjonene i Norge (LO) og en rekke landsforeninger som Byggenæringens Landsforening, fagforbund, opplæringskontorer, skoler og fylkeskommuner.

Kick-off holdes 1.februar. Mer informasjon kommer på nyåret.

Vibyggernorge håper at så mange som mulig blir med på kampanjen og støtter den, slik at vi får vist unge, foreldre, og karriereveiledere, at det finnes mange flotte muligheter i yrkesfag, og særlig bygg og anlegg!