Vi bygger Norge

Denne nettsiden er et samarbeid mellom Byggenæringens Landsforening (BNL) og våre 15 bransjer. Hensikten er å gi god informasjon til alle som ønsker en utdanning innen bygge- og anleggsnæringen.

facebook_VBN.png

Vi bygger Norge på Facebook!

Vi bygger Norge har også en facebookside. Den finner du her

Portalen www.vibyggernorge.no er Byggenæringens Landsforenings nettside for  ungdom. Siden har også tips og informasjon rettet mot skoler og bedrifter som har lærlinger.

Byggenæringens Landsforening er en nærings- og arbeidsgiverpolitisk organisasjon for bedrifter i byggenæringen. BNL har cirka 4000 medlemsbedrifter, hvor det til sammen arbeider over 70 000 ansatte.

Når vi snakker om byggenæringen, mener vi alle bedriftene i verdikjeden bygg, anlegg og eiendom. 
   

Du kan finne ut mer om BNL og om byggenæringen på www.bnl.no


KONTAKT
CarolineNilsen.png

Caroline Khoury Nilsen

Politisk rådgiver

  Telefon:   23 08 75 14
  Mobil: 915 55 414
  E-post: